Selin Arkitektbyrå AB projekterar arkitektur i Stockholm

Selark realiserar fin arkitektur

Mats Selin Arkitektbyrå AB, Selark, projekterar arkitektur i olika skeden på underkonsultbasis. Arbetet sker främst på plats på arkitektkontor i Stockholm i nära samarbete med projektteamen. Målet är att göra fin arkitektur möjlig att realisera så att huvudarkitekten får kontroll över formgivningen, även genom sena skeden som SH, FU och BH. 

25 års erfarenhet av projektering

En hel del taktik, strategi och management behövs för att lotsa arkiekturidéer genom det stålbad som SH-, FU- och BH-skedena innebär. Ett exempel på en strategi som Selark brukar använda är att vara tidigt ute med vissa A-detaljsnitt så att dessa hinner diskuteras ordentligt bland alla inblandade aktörer.

Det handlar om få ett ”ja” från övriga projektörer som K, KP, Fukt, Produktion, Ekonomi och Miljö för de detaljlösningar arkitekten föreslår.

Selark ser bland annat till att ansvarsgränser upprättas, kommer med taktiska och proaktiva projekteringsförslag samt ritar kloka förslag i samråd med ansvarig arkitekturdesigner och försöker hålla sig inom angiven budget.

 

Tidigare projekt

Sara Kulturhus Skellefteå

Översättning av arkitektens fasadskisser och intentioner till sammansatta byggbara 2D A-byggsnitt och 3D former i 3D-modellen.

Kv Björnen i Stockholm city

Selark ritade bland annat ett stort antal sammansatta A-detaljsnitt och översatte BAU’s IFC-modeller till Revit-modeller.

3D-modell av Operan i Stockholm

Modellarbetet utfördes av Selark som var handläggare tillsammans med två medarbetare inför en anbudstävling. 

Fritidshus - Adelsö, Ekerö kommun

Selark har ritat ett energisnålt och så underhållsfritt fritidshus som möjligt där de skönaste utblickarna tagits tillvara på. 

Selarks mest använda mjukvara 

I arbetet använder Selark främst Revit, Autocad, Enscape, Naviate, Acrobat Pro, Photoshop, Indesign, Lightroom, Word, Excel, Recap Pro, Solibri, Bluebeam, Navisworks och Dalux.