Selin Arkitektbyrå gör fin arkitektur möjlig att realisera 

En arkitektbyrå som arbetar med exteriöra och interiöra delar av byggnadsprojekt, både ombyggnad och nybyggnad.
Vanligen är skiss- och programskedena någorlunda klara när Selark går in och hjälper till med SH-, FU- och BH-delarna av projekteringen. Det vill säga, designen i stort är godkänd av beställaren och nu återstår att realisera och definiera projektet även i dess mindre delar. 

Med lång erfarenhet av projektering

Selark har 25 års erfarenhet av att projektera i projektteam på arkitektkontor och vet hur alla typer av A-ritningar ska se ut. Selark har stor vana av samarbete med andra discipliners  projektörer, även i nya BIM-miljöer, och har koll på svenska byggregler och normer. Ibland kommer Selark med speciella proaktiva designlösningar som leder till ett undvikande av problem längre fram i projekteringen eller i produktionsfasen. Selark ser till att ansvarsgränser upprättas och noterar bland annat i detaljritningar vem som har ansvar för vad.

Så arbetar Selark

Selark ritar förslag i samråd med ansvarig arkitekturdesigner och försöker hålla sig inom angiven budget. Därefter får bland andra K, KP, beställare, produktion, ekonomi och miljö avgöra om förslaget kan godtas. 
Selark är arbetar huvudsakligen i Revit och Autocad, kan modellera i 3D i Revit på ett BIM-medvetet sätt. Selark kan rita 2D detaljsnitt, även för de knepigaste delarna av arkitektur-projektet samt göra 3D-modeller utifrån inscannade byggnader via punktmoln.
Selark gör inte presentations-renderingar annat än enklare 3D-vyer direkt ur 3D- modellen.

Arbetar på plats på arkitektkontoret

Selark arbetar helst tillsammans med andra teammedlemmar på på plats på arkitektkontoret, men kan också arbeta från hemmakontoret. Selark arbetar 35 debiterbara timmar i veckan förutom vid inlämning då det kan bli mer. Alla arbetade timmar är debiterbara ut mot beställaren.
Selark bygger inte nya arkitektkontorsrutiner utan använder de som finns på det aktuella kontoret.
Timpriset ligger på 80 procent av det som arkitektkontoret debiterar ut för underkonsulten i det aktuella projektet, minst 750 kronor i timmen exklusive moms.
Selark-konsulten har egen ansvarsförsäkring.

Om Mats Selin

Mats Selin är en senior husarkitekt som sedan år 2000 projekterat arkitektur på arkitektkontor i Stockholm. Han har lång erfarenhet av att arbeta i ett brett arkitekturspektrum och de senaste åren har fokus legat på fasader, klimatskal och sammansatta byggsnitt. 

Mats brinner för att realisera fin arkitektur i genomförandefasen och är drivande i rollen att entusiasmera arkitekter och övriga deltagare i projektet med hjälp av ritningar, förslag och bilder. Ofta tar han hand om de knepiga problemen som andra helst undviker, exempelvis byggsnitt, materialmöten, anslutningsdetaljer, trappor och stomkomplement. 

Mats besitter både Revitkompetens och teknisk kompetens. Han kan 3D-modellera, ser till att kontinuerligt bredda sin kunskap inom arkitektur och arbetar på att utveckla sin idébank som bland annat innehåller samtida arkitekturdetaljer.