Kv Björnen i Stockholm city

Ombyggnad för Statens Fastighetsverk – Regeringskansli – Projektering av klimatskal 2013 till 2016 – säkerhetsklassning

Kvarteret Björnen var ett mycket stort ombyggnadsprojekt i centrala Stockholm som pågick mellan 2013 och 2018. BAU Arkitekter hade vunnit en tävling som innebar att man delade upp det monotona gula tegelkvarteret i mindre fasaddelar. Det projekterades av White Arkitekter för Statens Fastighetsverk. 

Originalkvarteret i gult tegel från 1980 talet revs delvis, man tog bort 3 våningar och byggde på 6 våningar. BAU formgav cirka 60 procent av de nya yttre kvartersfasaderna samt nya taklandskap, men fick inte göra SH-, FU- och BH-handlingar på det. 

Som underkonsult på White fick Mats Selin uppdraget att rita SH-, FU-, samt BH-handlingar på dessa BAU-fasader i samarbete med BAU och White. Säkerhetsklassningen innebar mycket speciella lösningar i just klimatskalet. Mats Selin lade ner cirka 4200 timmar i projektet (genom White Arkitekter) mellan 2013 och 2016.

Mats Selin ritade bland annat ett stort antal sammansatta A-detaljsnitt för att definiera exakt hur varje fasaddel skulle realiseras i samarbete med en stor konsultgrupp med bland annat Konkret ingenjörer, Fasadglas och Whitemedarbetare. Mats Selin översatte också BAU’s IFC modeller till Revitmodeller.