3D-modell av Operan i Stockholm

Modellarbetet utfördes av Mats Selin, som var handläggare tillsammans med två yngre medarbetare på White Arkitekter för Statens Fastighetsverk inför en anbudstävling. 

Projektet och tävlingen hette ”Ny Opera i Operan”. Laserskanning och punktmoln användes invändigt och utvändigt för att få en tredimensionell exakthet som inte fanns i originalritningarna eller andra befintliga ritningar. Modellen ligger rätt i ett eget projektkoordinatsystem som i sin tur är definierat i Sweref och RH2000.

Tävlingen ”Nya Operan i Operan” vanns så småningom av Ahrbom Arkitekter tillsammans med danska CF Möller Architects. Ombyggnadsarbetet har ännu inte startat eftersom regeringen ännu inte tilldelat projektet mer pengar för genomförandefasen.