Tjänster

Selin Arkitektbyrå projekterar arkitektur i genomförandeskeden på arkitektkontor i Stockholm på underkonsultbasis. Målet är att göra fin arkitektur möjlig att realisera. 

Selark kan kliva in som biträdande arkitekt, handläggande arkitekt eller modellmanager. 

Biträdande Arkitekt/Ingenjör BIM 

Biträdande arkitekten/ingenjören ritar och projekterar i Revit på ett BIM-klokt sätt. Kommer med förslag till strategiska detaljlösningar i god tid och producerar ritningar. Har koll på byggregler, tar reda på förutsättningar och söker rätt på lösningar. Kan även bygga 3D-modeller och familjer. 

Handläggande Arkitekt BIM 

Som handläggande arkitekt går Selark på möten, driver och utreder frågor, granskar ritningar, skriver beskrivningar, löser designproblem samt gör designskisser. I arbetet ingår även att ha koll på kontrollplaner, ritningsutskick, byggregler och ritningsförteckning. Selark leder projekteringsarbetet, men gör inte genomföranderitningar. 

Modellmanager/modellbyggare BIM 

Som modellmanager/modellbyggare BIM gör Selark upplägg för nya projekt. Projektnolla i Sweref, ritningsindelning, rensar i modellen, gör exporter, IFC, RVT, bygger 3D-modeller och familjer.