Sara Kulturhus Skellefteå

 Sara Kulturhus Skellefteå – Nybyggnation för Skellefteå Kommun – Projektering av klimatskal 2017 till 2020.

År 2015 vinner White Arkitekter en tävling: Skellefteå Kulturhus. Programmet innehåller scener, hotell, bibliotek, bankettsal, konsthall, café, kontor, snickeri, kök, med mer. Skellefteå kulturhus SARA är en träbyggnad med stomme av KL-trä. Invändiga synliga pelare är av limträ. De tre våningar höga glaspartierna i entréfoajéerna bär sig själva. Det vill säga, de har en inre bärande glasprofil av limträ 90x270 mm.

Utanpå glaspartierna monteras vertikala dekorlameller av superwood, 90x225 mm. Dessa glaspartier lutar sig sedan mot en inre limträstomme med egna limträpelare. Glaspartiet kan röra sig i förhållande till stommen och bjälklagen. De täta partierna i fasaden täcks med mineralull och en träpanel av superwood. 21mm
I det inre av byggnaden finns ett antal större och mindre scenrum. Det största är gästscenen. Ytterväggarna till de större scenrummen har separerade KL-trästommar på grund av höga ljuddämpningskrav.

Sockelvåningarna är av platsgjuten betong. Hotelldelen, som går från plan 6 till 20, är uppbyggd mellan två trapphus/hisstorn av KL-trä. Detta möjliggör att bygga ett högt trähus.

Mellan hisstornen staplas hotellrumsmoduler på två sidor om en korridor. Det är KL-trä moduler med fast ett glasfönster i yttre änden.

På utsidan av hotellrumsmodulerna finns ett ventilerat dubbelskalsutrymme, cirka 700 mm brett. I den yttre kanten av det utrymmet är en glasskiva monterad som går från bjälklagskant till bjälklagskant. För att undvika svaj på toppvåningarna har tyngre bjälklag av betong införts på de två översta våningsplanen. På plan 20 återfinns ett SPA och en terrass med pool, kallad ”varm källa”. Upp till takkrön på takplan 21 från mark i syd är det ca 73 meter.
 
Mats Selin har i detta projekt haft rollen som den som översätter arkitektens fasadskisser och intentioner till sammansatta, byggbara 2D A-byggsnitt och 3D-former i 3D-modellen. I samarbete med K (WSP), White, KP (TK-Botnia) med fler.

Mats Selin har lagt ner ca 3700 timmar i projektet som underkonsult hos White Ark.